Povinně veřejná data

Aktuality

16.9.2015

Povinně veřejná data - dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

1.   Název Obec Bečice
2.   Důvod a způsob založení:

3.   Organizační struktura

4.   Kontaktní spojení  
  4.1 Poštovní adresa Bečice 5, 391 75 Malšice
  4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvy Obecní úřad, Bečice 5, 391 75 Malšice
  4.3 Starosta k zastižení Bečice 26
    Místotarosta k zastižení Bečice 35
  4.4 Kancelář obecního úřadu 381 277 627
  4.5 Starosta 724 734 595
  4.5 Adresa internetové stránky www.becice.cz
5.   Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti účet: 0701408359/0800
6.   Identifikační číslo organizace (IČO) 00512524
7.   Daňové identifikační číslo (DIČ) CZ00512524 - obec není plátcem DPH
8.   Dokumenty  
  8.1

Seznamy hlavních dokumentů                       

 

Rozpočtový výhled obce

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce

Dokumenty  najdete na stránkách obce odkaz http://www.becice.cz/cz/obecni-urad/uredni-deska

  8.2 Rozpočty

Rozpočet obce na rok 2015

/media/attachments/Rozpocet%20roku%202015.pdf

Rozpočet obce na rok 2014

/media/attachments/Rozpocet%20roku%202014.pdf

 

9.   Žádosti o informace  
    Jak podávat žádost(zákon č.106/1999 sb.)

formát PDF

10.   Příjem žádostí a dalších podání Žádosti a další podání je možné realizovat ústně, písemně, telefonicky nebo elektronickou poštou. Osobní předání žádosti a dalších podání je možné provést v kanceláři Obecního úřadu Bečice. K přijetí je kompetentní starosta obce.
11.   Opravné prostředky(zákon č.106/1999 sb.)

formát PDF

12.   Příjem žádostí a dalších podání Formuláře v tištěné podobě jsou k dispozici na Obecním úřadu
    V elektronické podobě  
  12.1 Formulář pro podání žádosti formát doc(Word)
  12.2 Odvolání proti rozhodnutí formát doc(Word)
13.   Popisy postupů - návody pro řešení životních situací Portál veřejné zprávy ČR, Ministerstvo vnitra ČR
14.   Předpisy  
  14.1 Nejdůležitější předpisy formát PDF
  14.2 Vydané právní předpisy - vyhlášky

Právní předpisy obce jsou dostupné na internetových stránkách obce, odkaz http://www.becice.cz/cz/obecni-urad/obecne-zavazne-vyhlasky.

Právní předpisy a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

15.   Sazebník

formát PDF

16.   Licenční smlouvy  
  16.1 Vzory licenčních smluv Obec nemá  v této době uzavřenou žádnou licenční smlouvu.
  16.2 Výhradní licence Obec nemá v této době uzavřenou žádnou smlouvu o poskytnuutí výhradní licence.
17.   Výroční zpráva o poskytování informací  
  17.1 rok 2011  /media/attachments/zak_106_1999/17-2011.pdfformát PDF
  17.2 rok 2012 formát PDF
  17.3 rok 2014
  17.4 rok 2015