Poplatky

Aktuality

16.9.2015

 

Poplatky 2021

Komunální odpad:        540,- Kč  za každou fyzickou osobu s trvalým pobytem 

                                        540,- Kč  za budovu určenou k rekreaci

 

Stočné:                              30,-Kč  (pokud je nemovitost napojena na kanalizaci obce)

 

Psi:                                     50,- Kč  za jednoho psa,

                                            70,-Kč  za každého dalšího

 

Pobyt:                                 10,-Kč  za osobu a za každý započatý den pobytu

 

Platbu provádějte:

převodem na číslo účtu: 701408359/0800 Variabilní symbol: číslo popisné (evidenční)

složenkou typu A, kterou si můžete vyzvednout na jekékoliv poště.

hotově v budově obecního úřadu dle telefonické dohody s p. Kuklovou - pokladníkem obce,

telefon: +420 728759974