Poplatky

Aktuality

16.9.2015

Poplatky 2017

Obecná vyhláška č.1/2015 ZO č.58/15/Z07 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a ostraňování komunálního odpadu vč. změny výše poplatku, usnesení 2/17/Z1 a o výši stočného ZO016/10/Z05 ze dne 18.11.2010, obecně závazná vyhláška č.2/2012 o místním poplatku ze psů ZO036/12/Z005 ze dne 29.11.2012

Komunální odpad: 250,- Kč

Stočné: 30,-Kč (pokud je nemovitost napojena na kanalizaci obce)

Psi: 50,- Kč za jednoho psa, za každého dalšího 70,-Kč

 

Platbu provádějte:

převodem na číslo účtu: 701408359/0800 Variabilní symbol: číslo popisné (evidenční) nebo

hotově v budově obecního úřadu dle telefonické dohody s p. Kuklovou - pokladníkem obce telefon: +420 728759974

 

 

Přílohy ke stažení